Warning: mysqli_query(): (HY000/1194): Table 'deskwp_options' is marked as crashed and should be repaired in /home/.sites/80/site20/web/wp-includes/wp-db.php on line 2162
Dienstverleningsdocument › Financiële Adviesdesk.
Stadswal 55e 6851CZ Huissen
06-49671119
info@financieleadviesdesk.nl
Van hypotheken tot belastingen: gewoon goed advies in de regio Arnhem!

Dienstverleningsdocument

Een dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop wij worden beloond en ook over de hoogte van onze beloning.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars die zich richten op consumenten die zogeheten complexe producten of hypothecaire kredieten willen aanschaffen of daarover advies willen hebben. Dit betreft een groot aantal financiële producten die in de wet zijn terug te vinden, zoals levensverzekeringen en hypotheken.

Dit document is bedoeld om u zo vroeg mogelijk in staat te stellen een bewuste keuze te maken uit de diensten en vormen van beloning. Voor andere financiële producten is dit document niet wettelijk verplicht. Wij hebben echter ervoor gekozen om dit document voor alle producten te gebruiken, dus ook waarvoor dat niet wettelijk verplicht is.

Onze dienstverlening
Onze dienstverlening is onderverdeeld in vier onderdelen(oriënteren, adviseren, bemiddelen, aanpassen), die op elkaar aansluiten maar in principe los van elkaar staan.
U beslist zelf van welke onderdelen u gebruik wilt maken. U bent op geen enkele wijze aan dit document gebonden. Als u besluit om van onze diensten gebruik te maken vinden wij het belangrijk om de afspraken over diensten en beloning volledig en duidelijk schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij voordat wij beginnen met de diensten die u hebt gekozen.

Oriënteren
Het eerste gesprek is bedoeld om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. De kosten hiervan zijn voor onze rekening. U krijgt tijdens dit gesprek wat algemene informatie over hypotheken en de wijze van werken en de hoogte van de kosten.

Adviseren / Bemiddelen
Wij zullen samen een uitgebreide inventarisatie doorlopen zodat wij weten wat uw huidige situatie is en wat uw wensen zijn. Aan de hand hiervan zullen wij u een voorstel sturen welke passend is bij uw gewenste situatie. Gezien onze contacten bij de diverse banken en verzekeraars zijn wij ook in staat het door ons uitgebrachte advies ten uitvoer te brengen.

Aanpassen
Indien uw persoonlijke situatie veranderd kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht om de eerder afgesloten hypotheek en/of verzekering aan te laten passen aan de nieuwe gewenste situatie.

Dienstverlening
Advisering over complexe producten en hypotheken evenals de bemiddeling hierin vindt plaats binnen de volgende adviesgebieden:

 Hypotheekadvies
Advies en bemiddelen op het gebied van de financiering van de eigen woning en onderdeel daarvan kan desgewenst zijn de vermogensopbouw of inkomen.

 Vermogen
Advies en bemiddeling op het gebied van vermogensopbouw, zijnde de vermogens opbouw in het kader van een aflossingskapitaal.

 Inkomen
Advies en bemiddeling op het gebied van inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid en overlijden in het kader van uw hypotheek

In het geval dat u via onze bemiddeling een complex producten/of hypotheek afsluit, ontvangen wij daarvoor in principe geen provisie van de financiële instelling. Deze werkwijze garandeert een zeer onafhankelijke en objectieve benadering.
Wij worden immers niet beloond door een financiële instelling.

Intrekking opdracht:
Indien u ten tijde van onze werkzaamheden  besluit om de opdracht in te trekken dan zijn wij genoodzaakt om u hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen de aan de opdracht gewerkte uren met een minimum van € 500,00 exclusief 21 % BTW.

Tarievenoverzicht:

Onderstaand zijn de tarieven voor onze dienstverlening vermeld. Afhankelijk van de exacte inhoud van de dienstverlening, zal het definitieve tarief op het minimum of een hoger tarief liggen.

Dienstverleningsdocument per 14 maart 2022.

Vaak baseren we ons op een verrichtingentarief. d.w.z. dat we een vast bedrag overeenkomen – richtlijn 3.000,00 euro- waarvoor we het advies, hulp bij de aankoop en de hypotheek inclusief de benodigde verzekeringen realiseren.

Daarnaast hanteren we de volgende tarieven:
Aanvraag starterslening, vaste fee € 500,00
Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid, vaste fee € 795,00
Afkoop levensverzekering € 250,00
Kosten serviceprovider (indien van toepassing) voor het aanvragen van een offerte worden aan u doorbelast.

Inkomen en vermogen

Financieel Adviseur € 125,00 per uur exclusief 21% BTW. Dit advies wordt gegeven door een gecertificeerd Financieel Planner. Voor een advies kunnen we ook een vast bedrag overeenkomen.

Wilt u van onze diensten gebruikmaken?
Wij hopen dat dit document u voldoende inzicht geeft in onze diensten en de kosten. Als u nog vragen hebt, horen wij dat natuurlijk graag.

De Financiële Adviesdesk
Kees Groenendijk CFP
Stadswal 55e Huissen, Gelderland
Telefoon 06-49671119
E-mail: info@financieleadviesdesk.nl