Spaarhypotheek

De nieuw gesloten(onder voorwaarden) spaarhypotheek, de bankspaarhypotheek, de beleggingshypotheek en andere vormen met een aflossingsvrije hypotheek kennen met ingang van 1 januari 2013 geen fiscale aftrek meer. Het overzicht geldt daarom alleen voor hypotheken van voor 1 januari 2013. 

U spaart binnen de kapitaalverzekering met een rendement dat gelijk is aan het rentetarief dat u betaalt voor uw hypotheek. Een belangrijk voordeel hiervan is de ingebouwde rentedempende werking in geval van rentewijzigingen. Stijgt de hypotheekrente, dan daalt de verzekeringspremie.

De rente over het spaarkapitaal stijgt namelijk mee met de hypotheekrente. Geldverstrekkers hanteren hier namelijk het principe dat hun spaarrentepercentage even hoog is als uw hypotheekrentepercentage. Bij een hogere rentevergoeding is dan minder premie nodig om het benodigde aflossingskapitaal bijeen te sparen.

Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: daalt de hypotheekrente, dan stijgt de verzekeringspremie. U hebt bovendien zekerheid over de hoogte van het eindkapitaal.