Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Uitgangspunt bij het overbruggingskrediet is dat u een lening kunt krijgen ter hoogte van de geschatte overwaarde van uw oude, te verkopen woning onder aftrek van de daarvoor te maken lasten.

Bij de koop van een nieuwe woning wordt vaak al rekening gehouden met de verwachte opbrengst en de eventuele overwaarde bij de verkoop van uw huidige woning. Maar deze opbrengst heeft u nog niet in handen en u kunt dus nog niet beschikken over de overwaarde. U kunt immers pas gebruik maken van het geld, als uw huidige woning is verkocht. Een overbruggingskrediet kan hier uitkomst bieden.

Voor de te verstrekken hoogte van het overbruggingskrediet maakt het nog verschil of de huidige woning al is verkocht en de ontbindende voorwaarden verstreken zijn, of dat de huidige woning nog niet is verkocht. Is de woning nog niet verkocht, dan is de maximale vestrekking van het overbruggingskrediet lager.

Met (een deel van) de verkoopopbrengst wordt het overbruggingskrediet afgelost. De rente voor het overbruggingskrediet is variabel (meestal maandelijks vastgesteld) en wordt berekend over het exacte aantal dagen dat het krediet heeft gelopen. Dit gebeurt per maand achteraf. Elke geldverstrekker hanteert eigen voorwaarden voor een te verstrekken overbruggingskrediet. Vaak wordt een extra kostenopslag toegepast op de rente door een geldverstrekker.

Als u een Overbruggingskrediet heeft, bent u tijdelijk in het bezit van twee woningen en zal er één (tijdelijk) leeg staan. Indien u dit voor de fiscus onder de gestelde voorwaarden aannemelijk kunt maken, kunt u de totale (hypotheek)rente van beide woningen fiscaal aftrekken gedurende ten hoogste twee jaar, volgend op het lopende jaar.