Effectenhypotheek

De nieuw gesloten(onder voorwaarden) spaarhypotheek, de bankspaarhypotheek, de beleggingshypotheek en andere vormen met een aflossingsvrije hypotheek kennen met ingang van 1 januari 2013 geen fiscale aftrek meer. Het overzicht geldt daarom alleen voor hypotheken van voor 1 januari 2013. 

Deze hypotheekvorm lijkt op een beleggingshypotheek met één belangrijk verschil; u belegt niet via een kapitaalverzekering. De effectenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening in combinatie met een verpande beleggersrekening. Over de aflossingsvrije lening betaalt u periodiek rente. Met de verpande beleggersrekening wordt beoogd de aflossing van de hypotheek bij elkaar te krijgen. Door het aflossingsvrije karakter is er gedurende de gehele looptijd sprake van optimale fiscale aftrekbaarheid van de rente.