Disclaimer

De Financiële Adviesdesk  besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in haar berekeningen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Financiële Adviesdesk zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden en het dienstverleningsdocument van toepassing en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, adviezen of ideeën verstrekt door of namens overeenkomsten met de Financiële Adviesdesk.

De Financiële Adviesdesk behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. De Financiële Adviesdesk garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. De Financiële Adviesdesk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Zij is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken. Wilt u het bericht dan direct retourneren.

De Financiële Adviesdesk is niet aansprakelijk voor de overdracht van de inhoud van de informatie van dit e-mail bericht. Evenmin is de Financiële Adviesdesk aansprakelijk voor eventuele vertragingen.